Corona zal voor mij waarschijnlijk voor altijd verbonden zijn aan het Reuzenbollenproject van de Gildemeesters bollenstreek. In het voorjaar mocht ik mijn eerste Reuzenbol (‘Smile) maken en tijdens dit proces, kwamen we in de volledige lockdown terecht. Alsof het lot ermee speelde, werd de gedeeltelijke lockdown afgekondigd, toen ik het bericht kreeg, dat ik mijn tweede Reuzenbol mocht maken.

Mijn tweede Reuzenbol heet ‘Op pad’. Op deze bol zie je knooppunt 14, een onderdeel van het Wandelnetwerk Bollenstreek. Het is één van de vele mooie plekjes uit onze prachtige Bollenstreek, die je niet alleen per fiets, maar ook te voet kunt verkennen.

Het Wandelnetwerk bestaat uit totaal 100 kilometer bewegwijzerde wandelroute. De route loopt grotendeels over verharde paden, maar gaat ook over weilanden en bollenland. Om je een handje te helpen, zijn er in het land overstapjes en bruggetjes gemaakt. Avontuurlijke trekpontjes zorgen op een aantal plaatsen voor de oversteek. Het Wandelnetwerk werkt met een knooppuntsysteem. Op diverse startpunten en langs de routes staan borden met de route- kaarten, de knooppunten en gebiedsinformatie. Onderweg wijzen de genummerde paaltjes de weg van knooppunt naar knooppunt.

Het was de planning om de eerste Reuzenbollen in het (afgelopen) voorjaar naar buiten te brengen. 80 Reuzenbollen zullen uiteindelijk geplaatst worden tussen Leiden en Haarlem. Langs deze bollen komen er 2 fietsroutes, zodat de Bollenstreek jaarrond aantrekkelijk wordt om te bezoeken. Ik hoop van harte dat ze in het komend voorjaar wel geplaatst worden, want alhoewel de Reuzenbollenroute nu niet zozeer voor de toeristen zal zijn, kunnen de bollenstreekbewoners er zelf natuurlijk wél van genieten. Nu er niet zoveel mag, trekken steeds meer mensen erop uit met de fiets of te voet, dus wellicht biedt de kunstroute een beetje troost aan de bollenstreek bewoners. Het heeft mij in ieder geval al troost geboden in een tijd, waarin het werk niet voor het oprapen ligt.

Op deze pagina zit u een filmpje van ’the making of…’ de bol.  Het volledige eindresultaat kunt u bekijken op de website van de Gildemeesters Bollenstreek.