Intellectuele eigendomsrechten

Deze website, met alle onderdelen daarvan, zoals foto’s, logo en teksten, zijn eigendom van Mix up Art en worden beschermd door de auteurswet.
Reproductie, afdrukken en distributie van afbeeldingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mix up Art is verboden

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Mix up Art aan deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie, die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en verkrijgbaarheid van producten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Mix up Art kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade, die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Mix up Art behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.